Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Activiteiten > Activiteiten 2014 > Feestweek 2014

Feestweek 2014

De feestweek

Zondag 1 juni

De Feestweek is mooi van start gegaan met de traditionele ontmoetingsdienst van de Vrije Baptisten vereniging op zondag 1 juni.  Het was prachtig weer, en de dienst was dan ook goed bezocht met zeker 230 deelnemers. Theo van den Heuvel sprak bezielend over het thema 'De storm van je leven', er was muzikale begeleiding van André van Zijl. Voor kinderen was er een speciaal programma  “Ik timmer er op los”, door Ruurd Wallinga. De dag werd gezellig afgesloten met soep en broodjes.

 Dinsdag 3 juni

Maandag was het even rustig, waarna het dinsdag weer los ging met de wedstrijd simultaan dammen en klaverjassen. Zeker 24 verwoede kaarters streden om de de prijzen. Cees Schutte hing er met de derde prijs vandoor, Roel Vroom was een goede tweede en Paul Wildeboer kon de hoofdprijs, een kamerbreed vleespakket mee naar huis. 

 Woensdag 4 juni

Woensdag leken de weergoden ons iets minder goed gezind, het viel uiteindelijk gelukkig mee maar er is wel besloten de kinderspelletjesmiddag in de tent te laten plaatsvinden. Wel 93 kinderen waren van de partij. Zij vermaakten zich met spelletjes zoals stokvangen, balletjesdart, ballonnen, ezeltjeprik, tafelgoal en nog veel meer. De volgende kinderen hebben prijzen gewonnen:

groep 9 -12: Marion 1e prijs, Lisette 2e prijs, Eline 3e prijs 
groep 6-9:  volgt 
groep 4-6: Brian, 1e prijs, Davey 2e prijs, Jeffrey 3e prijs.

En 's avonds was de inmiddels wijd en zij bekende Bingo avond. Zeker 65 mensen waagden een kansje, en velen van hen gingen met mooie prijzen naar huis. Het was een gezellige boel, gelukkig ging het meer om het spel dan het winnen, voor ieder die wat won was applaus, het is duidelijk dat we elkaar in ons dorp wel wat gunnen. De hoofdprijs in de superronde was voor de familie Bos. Gefeliciteerd!

Donderdag 5 juni

Ondanks het naderende slechte weer werd er toch gevolleybald. Gelukkig was er zand gestort op het feestterrein door Nico Vermue, zodat er toch nog een aantal wedstrijden konden worden gespeeld. Tegen de tijd dat het finale zou worden echter, was oook het zand vervangen door plassen overvloedig gevallen regenwater. Daarmee wrde de strijd sneller beslist, en kon Team Hummel als winnaar, Tean Zevenster als goede tweede en Team Bosjes met de derde plaats tevreden zijn.

De donderdagavond werd vanwege het kille weer in kleine, maar zeer gezellige kring, gevuld met het Rad van Fortuin. De prijzen vlogen ons weer om de oren, en voor we het wisten was ook de 3e avond van de Feestweek alweer voorbij.

Vrijdag 6 juni

Het was heerlijk voetbalweer. IN de vooravond werd dan ook een spannende wedstrijd gespeeld door de teams Noord- Noordhorn en Zuid-Noordhorn. Tijdens de rust was het nog 3-3, er werd op hoog niveau gevoetbald, met name Heine Scholten scoorde mooi met een vrije trap in de kruising. Scheidsrechter Berend Hofman kon het maar amper bijbenen. Uiteindelijk bleek toch Noord-Noordhorn de sterkste, zij wonnen met een nipt punt, met 9-8.

De feestgangers onder ons konden zich vermaken tijdens de Hollandse avond, waarbij de meezingers en laidjezangers ons om de oren schalden. Het werd niet al te laat, iedereen moest de volgende dag weer fris op voor de Zeskamp.

Zaterdag 7 juni

En wat werden we getrakteerd op prachtig weer! Alleen al de opbouw van de Zeskamp was een geweldig spektakel. Doordat met enige regelmaat de stroom uitviel leek de waterbuikschuifbaan niet vol te kunnen blijven, en ook het opblaasbare paalzitwembad liep prompt leeg. Gelukkig was daar Burgler met een grote spuit, die kanaalwater in het zwembad bracht. Zowel jong als oud hadden gelijk veel plezier van de waterbaan en het zwembad.

Zes teams gingen strijden om de beker ´de beste zeskamper´, Team Hummel, Team Burgler (´Buggel´), Team Wasstraat, Team Kalf, de dames van Fortune (The Bit..es) en BoBoSch.

De jongste deelnemer was 12 jaar, de oudste deelnemer, tja, we zijn hier even de tel kwijt. 

De dag werd zeer kundig aan elkaar gepraat door presentator Marco Kooij en Mark Postma. Samen met Johan Tempel werd ook, waar nodig, opgetreden als scheidsrechter. 

Toen de strijd echt losbarstte bleken de teams aan sportiviteit niet te hebben ingeboet. Het ging er collegiaal aan toe en iedereen had er lol in. Van ´lolbroeken´ (met z´n vieren in een aan elkaar genaaid 4tal oliebroeken) als eerste de finish halen, met een team de grote bal voortduwen terwijl er iemand op zit, met helms waar potjes op geplakt waren water overbrengen, het bekende buikschuiven waar met name team Hummel overduidelijk heeft geoefend. 

De Bi´´es lieten zich van een goede kant zien, vooral Grietje Bos. Menige dame gleed in bikini, waarbij tactiek uitgebreid werd besproken. Moest de bikini nu met shirt of zonder, eerst even plonzen in het waterbad of juist niet. 

 Ook het paalzitten-slaan zorgde weer voor de nodige hilariteit. De deelnemers van de Wasstraat en Hummel sloegen elkaar het snelst van de paal. Voor Jeroen Hummel was één klap voldoende om in het water te belanden. Toch had dit team genoeg slagkracht, want Team Hummel werd door hen gewonnen.

Het bleef nog zeer spannend, en pas na de kennisquiz die ´s avonds nog voor breinkrakers zorgde, bleek de Wasstraat de onbetwiste winnnar. Team Burgler en Team Hummel deelde de tweede plaats, BoboSch werd derde, de Bit..es vierde en als laatsts eindigde het Kalf team. 

Daarna kon iedereen zich even opfrissen, een heerlijke hamburger of snack halen bij de McVeenstra baktent, en zich vervolgens met hernieuwde energie op de dansvloer storten bij een wederom spetterend optreden van Maelox. 

 We kunnen terugkijken op een prachtige Feestweek 2014!!!

Foto's feestweek 2014

23 april

Culturele avond in de Dörpsstee i.c.m. Molen Fortuna

Voor en na de Slag bij Noordhorn en Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis

De door Dorpsbelangen Noordhorn en Niezijl alsmede de Molencommissie van molen de Fortuna georganiseerde culturele avond in de Dörpsstee ging dit keer om aanloop tot en gevolgen van de in 1581 geleverde veldslag van Noordhorn. Dhr. J. van den Broek, voormalig stadsarchivaris van Groningen kreeg als eerste het woord. Hij belichtte een groot aantal aspecten van de 80-jarige oorlog van de huidige ‘Nederlanden’ met de Habsburgse vorst Philips II.  Die periode in de geschiedenis wordt nu ook wel “de opstand” genoemd. De heer Van den Broek maakte de vergelijking met tegenwoordige bevrijdingsoorlogen, maar ook met de strijd tussen David en Goliath en die van de Galliërs (Asterix en Obelix) tegen de Romeinen. Deze strijd ging deels om de macht en de economische en handelsbelangen van de Vorst, de adel en de Bisdommen, maar in onze omgeving ook om die van de Ommelanden tegen de Stad Groningen. Wat betreft de plek van de slag legde hij uit dat de ligging van Noordhorn op een door de ijstijden gevormde zandrug voor de gevechtstroepen een goede ondergrond betekenden. De ruiters en kanonnen konden hierdoor zonder in het veen te zakken worden verplaatst. De Spaanse veldheer Verdugo verdedigde hier de toegang tot de stad Groningen vanuit Friesland, dat in handen was van de staatse troepen onder leiding van onder andere de Schotse krijgsheer Norrits. Daarna werd aandacht besteed aan de pogingen die Stadhouder Graaf Willem Lodewijk (een neef van Prins Maurits) heeft gedaan om de stad Groningen weer in Republikeinse handen te krijgen. Dit resulteerde in de zogenaamde Schansenkrijg, waardoor uiteindelijk Groningen van zijn aan- en afvoerwegen werd afgesneden. De stad capituleerde in 1594, de Reductie van Groningen.

Tijdens de genoemde Slag zijn er mogelijk vele gesneuvelden en objecten in het slagveld achtergebleven. Daarvan is helaas niet veel terug te vinden. Dhr. E.Taayke, beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot te Nuis, vertelde dat daar vondsten van de drie Noordelijk provincies worden bewaard, gedocumenteerd en voor studie beschikbaar zijn. Ook kunnen voorwerpen in bruikleen gegeven worden, bijvoorbeeld voor tentoonstellingen. Dit betreft een grote verscheidenheid aan opgegraven objecten vanaf de ijstijden tot heden: van vuurstenen en benen werktuigen tot kogels, veel scherven van aardewerk en dergelijke. Een echte bijzonderheid is een vrijwel compleet menselijk skelet. Hij liet onder ander de lange rijen kasten met zulke voorwerpen zien. Geïnteresseerden kunnen na afspraak het depot ook zelf bezoeken; binnenkort in een heuse publieksruimte. (www.nadnuis.nl) Al met al voor de vele aanwezigen een bijzonder leerzame avond over een stuk historische geschiedenis over de eigen omgeving. 

Foto Gerda Jaarsma, molengids

19 april
De paasbult is er weer klaar voor.Een dag later is er nog een smeulende hoop en kinderen die het prachtig vinden.


En gezien op RTV Noord: 
http://www.rtvnoord.nl/gemist/videogemist.asp?v=28548&size=groot 

9 april
het Fonds voor zieken van Noordhorn hield haar jaarvergadering in de Dörpsstee en
mr. J. Iedema, kandidaat notaris te Zuidhorn, hield een lezing over de AWBZ en het Erfrecht en Schenken. Hij deed ons de informatie als pdf toekomen.

28 en 29 maart toneel 
Boerenkool... met worst!

Op 28 en 29 maart was het weer een dolle boel in de Dorpsstee. De toneelgroep Noordhorn speelde beide avonden voor een volle zaal de sterren van de hemel met de voorstellen ´Boerenkool met worst.´ Een blijspel in drie bedrijven onder regie van Annie van der Heijde. In deze plattelandskomedie in plat westerkwartiers was er een intrige rondom een boerderij, waarvan de eigenaar, een pedante jonkheer, vanwege geldproblemen probeert af te komen. De boerin die de boerderij pacht werd gelukkig te hulp geschoten uit onverwachte hoek. Er  werd er cognac gedronken als water, een ´swien´ achtervolgde de vermaledijde jonkheer Pierre en een nep agente slingerde deze snoodaard op de bon wegens te snel rijden. de vriendin van Pierre, Conny, ondertussen ook nog op hem afknapt en kiest voor knecht Hannes.

Berend, een soort ´Swiebertje´ met onaangepast gedrag, redt uiteindelijk op ludieke wijze de boerderij, en weet en passant Oma aan zich te binden. Eind goed al goed!

1 maart
Soms zegt één foto meer dan veel woorden.