Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Activiteiten > Activiteiten 2015 > Naspelen Slag om Noordhorn 

Naspelen Slag om Noordhorn 

15 augustus
De kostuums zijn klaar en zijn keurig door Marijke in bundeltjes uitgestald op tafel. 
Er moeten nog een paar kleine aanpassingen worden gedaan en er wordt uitgebreid gepast.


23 mei
Net als een week geleden is er weer hard gewerkt aan de kleding voor de hagenpreek.
De eerste resultaten worden nu zichtbaar. Nog niet helemaal klaar maar om een idee te krijgen is er toch al even gepast.

  


Stripverhaal ‘Verschanst in de tijd’.

Het project ‘Verschanst in het Westerkwartier’ wordt letterlijk in beeld gebracht in een stripverhaal. Meinte Strikwerda, grafisch ontwerper/illustrator en werkzaam als docent bij het Noorderpoort, zal de komende maanden werken aan het beeldverhaal ‘Verschanst in de tijd’.  

Het verhaal speelt zich af in de tijd van de 80-jarige oorlog, en beoogt een breed publiek, ook de jeugd, bewust maken van het leven van de gewone mens in die tijden van oorlog. Ook wordt op ludieke wijze de link met actualiteit gelegd. De ontwikkeling en productie van dit stripboek wordt mede mogelijk gemaakt door Noorderpoort. Er wordt een beperkte oplage gedrukt, en het eerste exemplaar wordt feestelijk uitgereikt op de Open Monumentendag.

Wilt ook graag een exemplaar aanschaffen en zeker zijn dat u er op tijd bij bent? U kunt nu al uw interesse kenbaar maken door te mailen naar info@schansenkrijg.nl


Voorlichting ´Slag bij Noordhorn´ in Dörpsstee

Op maandag 30 maart is in de Dörpsstee een voorlichting over de Slag bij Noordhorn. Deze wordt op 29 en 30 augustus nagespeeld, zoals eerder de Slag bij Heiligerlee en bij Bourtange. Re-enacters van Heiligerlee en Bourtange zijn ook aanwezig deze avond om te laten zien hoe zo’n Slag wordt nagespeeld. Dit wordt een groot en drukbezocht spektakel, daarom willen we bewoners van Noordhorn en andere belangstellingen graag informeren over het programma en de activiteiten. En als je zelf wilt meehelpen, bijvoorbeeld als figurant, bij het opbouwen, bewaken, begeleiden van bezoekers, maken van kostuums en nog veel meer, kom dan ook langs om u te informeren en aan te melden. Vanaf half 8 bent u welkom, de koffie staat klaar!

Voor meer informatie over het project en de achtergronden van de Slag bij Noordhorn, zie www.schansenkrijg.nl

18 februari 2015

Aftrap project over Slag bij Noordhorn

Na een lange tijd van voorbereiding, fondsenwerving en afspraken maken met partnerorganisaties, is het zo ver: het project ´Verschanst in het Westerkwartier´ dat de Slag bij Noordhorn en het Beleg van Niezijl uit de vergetelheid moet halen, is op 18 februari officieel van start gegaan met een feestelijk bijeenkomst met de betrokken organisaties. Een gezelschap van 25 personen was te gast bij de opleiding Horeca van het Noorderpoort in het leerrestaurant in de Euroborg. Hier werd onder het genot van een lekkere maaltijd en een drankje een presentatie gegeven door Drewe Schouten en Gerda Jaarsma, die samen met Klaas Hekker vanuit Molen Fortuna initiatiefnemer zijn van dit bijzondere project. Meinte Strikwerda, docent bij het Noorderpoort en begenadigd striptekenaar, ga de synopsis voor een historisch stripverhaal voor jeugd, met een prachtig getekende impressie van Noordhorn ten tijde van de Slag.

Naar aanleiding van het 2015 te vieren  125-jarige jubileum van de Molen,  is vorig jaar besloten dit heuglijke feit te vieren met het naspelen van de vergeten Slag bij Noordhorn, inclusief een Hagenpreek, en wel op 28 en 29 augustus op het veld tussen de Langestraat en de Friesestraatweg. Dit plan werd door de deelname vanuit dorpsbelangen Niezijl en Noordhorn al gauw een breder project, waarmee deze Slag, en het Beleg van Niezijl, als belangrijk historisch moment in de schansenkrijg en 80-jarige oorlog, op de kaart moet worden gezet in de regio.

Voor het naspelen van de Slag zijn de ´hulptroepen´ ingeroepen van re-enactersvereniging Saluutbatterij Atkins en VKVB, die o.a. ook de Slag bij Heiligerlee in 2012 vorm hebben gegeven. René van Iterson, die al een decennium geleden de Slag bij Noordhorn al duidde als ´een bepalende slag in het noorden´ was ook bij de starbijeenkomst en zwengelde ter plekke de discussie over historische feiten. Aanwezig waren verder de deelprojecten op zich hebben genomen, en de leden van het Comité van Aanbeveling.

Gewerkt wordt aan een permanente tentoonstelling en Toeristisch Informatiepunt in de Molen Fortuna en aan een uitbreiding van de bestaande Schansenfietsroute met locatie Noordhorn. Ook is een monumentaal aandenken aan de Slag bij Noordhorn in de maak. Voor de Educatieve activiteiten wordt door het CMK een leerlijn ontwikkeld over het thema ´Vriend en vijand´, en zijn er plannen om met de Legoschool in Noordhorn workshops voor de onderbouw van de basisschool op te zetten. Daarnaast vindt er historisch en archeologisch onderzoek plaats, hierover is al voorlichting verzorgd aan grondeigenaren en zijn er afspraken gemaakt om met de vereniging voor amateur archeologen en amateur detectoren te speuren naar aan de Slag te relateren artefacten in de grond.

Vrijwiligers gezocht!!!

Voor het project zijn vele handen nodig. We zoeken dan ook vrijwilligers die het leuk vinden om mee te helpen aan het voorbereiden van het evenement in augustus, te weten: kostuums maken, figurant zijn rondom de Slag en bij de Hagepreek, obstakels voor het Slagveld bouwen, restauratie van Diorama´s in de Molen, panelen maken voor bij de inrichting van de tentoonstelling etc. etc. Er zijn nog veel meer activiteiten en mogelijke klussen, daarom zullen we binnenkort een voorlichting organiseren in de Dorpsstee. Heb je nu al interesse? Je kunt mailen via info@schansenkrijg.nl, en meer informatie over het project en het programma op 28 en 29 augustus is te vinden op de website, www.schansenkrijg.nl