Agenda

Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten in de Dörpsstee plaats.

2018

23 maart: 20.00 uur: Bingo

28 maart: 20.00 uur: ALV onderling fonds voor zieken u.a. met aansluitend lezing (zie pag. 3 NN)

7 april: 17.00-20.00 uur: Keuken open in de Dörpsstee

9 april tot 23.00 uur:deadline aanleveren stukjes voor nr 5 mei 2018

10 april 20.00 uur: A.L.V Begrafenisvereniging De Laatste Eer Noordhorn

12 april 20.00 uur: lezing historische grafmonumenten

13 april: 20.00 uur: Klaverjassen

14 april: 9.00-12.00 uur: grafmonumenten herstellen

20 april: 20.00 uur Bingo

3 t/m 9 juni Feestweek Noordhorn

Creatieve avond:
Elke dinsdagavond in de even weken van 19.30-21.30 uur. Informatie kunt u vragen bij Marijke Bos.

Feestweek 2017

https://www.youtube.com/watch?v=G5eIBWAXQQ4&t=36s