Agenda

Contributie 

De contributie voor Lidmaatschap van Dorpsbelangen Noordhorn kunt u overmaken op NL03RABO0375859675
O.V.V Naam adres en Mailadres.
Kosten zijn: Gezin: 14 euro, 1 Persoon: 7 euro

2020

24 februari: 20.00 uur ALV Inloop vanaf 20.00 uur Agenda in NN februari

28 februari: 20.00 uur, Bingo

2 maart: tot 23.00 uur, inleveren stukjes voor NN nr. 4

7 maart: 17.00-20.00 uur, patat verkoop.

12 maart: 19.00-20.00 uur, Voorverkoop kaarten ZAT

18 maart: 19.00-20.00 uur, Voorverkoop kaarten ZAT

20 maart: 19.30 uur, 19.30 uur, ALV Onderling Fonds voor Zieken u.a.

21 maart: uitvoering ZAT

Voorverkoop kaarten ZAT
12 maart:19.00-20.00 uur
18 maart: 19.00-20.00 uur
De kaarten zijn  € 5.00 voor leden en € 7,50 voor niet leden in de voorverkoop.
Kaarten aan de zaal op 21 maart zijn € 7.50.

Papiercontainer basisschool de Vlieger

U kunt weer oud papier sparen voor school! Goed nieuws! Het is gelukt om een alternatieve locatie voor de papiercontainer te vinden. Dit betekent dat er weer oud papier gespaard kan worden voor school. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kinderen van de basisschool De Vlieger. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de vrijwillige ouder- en schoolreis bijdrage laag houden. Wij vragen de inwoners van Noordhorn om hun oud papier te bewaren voor onze school. Wilt u ons ook dit jaar weer helpen? We stellen het zeer op prijs wanneer u uw oud papier opspaart en elke dinsdagochtend aan de weg zet. Het wordt dan door Frank Poll opgehaald. Namens alle kinderen van de basisschool de Vlieger bedanken wij u alvast van harte voor uw medewerking en steun.
“Van oud papier hebben de kinderen veel plezier”.

***

Voor de Noordhorn Nu zoeken wij verhalen van de Noordhorners. Dus ook van u en jou, het kan over van alles gaan van leuke hobby tot geweldige sporten. Van verhalen van vroeger tot verhalen van nu,. Dus heeft u iets te vertellen, aarzel niet en stuur uw verhaal naar redactie@dorpsbelangennoordhorn.nl

Creatieve avond

Elke dinsdagavond in de even weken van 19.30-21.30 uur. Informatie kunt u vragen bij Marijke Bos.