Agenda

Contributie 2019

De contributie voor Lidmaatschap van Dorpsbelangen Noordhorn kunt u overmaken op NL03RABO0375859675
O.V.V Naam adres en Mailadres.
Kosten zijn: Gezin: 14 euro, 1 Persoon: 7 euro

2019

2 september: tot 23.00 uur: Deadline aanleveren stukjes voor nr. 10 oktober 2019

7 sept. keuken open van 17:00-20:00 uur

14 september: grafmonumenten herstellen, begraafplaats

18 september: 20.00 uur: klaverjassen

25 september: 20.00 uur: bingo

12 oktober: grafmonumenten herstellen, begraafplaats

Voor de Noordhorn Nu zoeken wij verhalen van de Noordhorners. Dus ook van u en jou, het kan over van alles gaan van leuke hobby tot geweldige sporten. Van verhalen van vroeger tot verhalen van nu,. Dus heeft u iets te vertellen, aarzel niet en stuur uw verhaal naar redactie@dorpsbelangennoordhorn.nl Creatieve avond:

Elke dinsdagavond in de even weken van 19.30-21.30 uur. Informatie kunt u vragen bij Marijke Bos.