Dorpsbelangen Noordhorn

Pagina
Menu
Nieuws
U bent hier:   Home > Agenda > 2020

2020

november 2020

In de NN die nu verschijnt staat dat de molen open is met St. Maarten, de lampionnen keuring gaat niet door, maar de kinderen kunnen wel langskomen.

Helaas is dit nu in overleg met de gemeente en de molenaars niet meer mogelijk.
I.v.m. de aangescherpte Covid regels blijft de molen dicht met St. Maarten.

juni 2020
Corona update

Nog steeds is ons land in de ban van het Corona virus, al worden de maatregelen gelukkig de komende periode afgebouwd en gaan we langzaam terug naar het “nieuwe normaal”. Wat dat betekend voor de openstelling van het dorpshuis vatten we hieronder samen. We hebben daarbij mede in overweging genomen of de inzet van vrijwilligers noodzakelijk is en of we (eenvoudig) kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Feestweek
We hebben besloten de feestweek voor dit jaar definitief te annuleren. In eerste instantie was het plan de feestweek te verplaatsen naar september maar we voorzien dan de nodige organisatorische problemen rondom de maatregelen die dan nog gelden.

Patatbakken
Het patatbakken is in elk geval nog geannuleerd tot 1 september. We kunnen nu nog niet overzien wat de maatregelen concreet omvatten en hoe deze gehandhaafd moeten worden. Wel proberen we vanaf september hier weer invulling aan te geven, rekening houdend met de dan geldende voorschriften. Wel hebben we nog de afhaal mogelijkheid besproken echter zien we ook hier een aantal praktische bezwaren waardoor ook het afhalen geen optie is tot in elk geval 1 september.

Verenigingen
We willen graag verenigingen de mogelijkheid geven om toch gebruik te maken van de Dorpsstee. Een aantal van hen hebben ons ook al benaderd met de vraag of de Dorpsstee weer opengesteld kon worden. We hebben besloten hieraan gehoor te geven, onder de voorwaarden van de RIVM. Gebruik van de Dorpsstee dient de komende periode nauwlettend afgestemd te worden met onze beheerder Wilt de Boer, bereikbaar via 0594-506397 of 0594-503009 (Dorpsstee). Indien er verenigingen zijn die graag weer naar de Dorpsstee willen neem dan contact op met Wilt.

Verhuur aan derden
Ook de verhuur aan derden (zonder inzet van vrijwilligers voor bar- en schoonmaakdienst) is weer mogelijk onder de voorwaarden van het RIVM. Zo maakt kinderopvang SKSG momenteel al weer gebruik van de locatie en zal ook de Zijlen binnenkort weer naar de Dorpsstee komen. Tot nader orde zullen we de Dorpsstee niet beschikbaar stellen voor het organiseren van verjaardagen, jubilea en/of trouwfeesten. We proberen deze mogelijkheid per 1 september wel weer aan te bieden.

Als bestuur hopen we dat we hiermee ook de eerste voorzichtige stappen zetten naar het nieuwe normaal. We beseffen ons dat dit een jaar wordt waarbij het in en rondom de Dorpsstee rustiger zal zijn dan we graag zouden willen. We hopen dat we volgend jaar alle activiteiten weer kunnen oppakken.

Voor concrete vragen aangaande beschikbaarheid kunnen jullie contact opnemen met onze beheerder Wilt de Boer.

Voor overige vragen mogen jullie mij benaderen.

Namens het bestuur,

Mark Postema Plv. voorzitter

24-03-2020

Beste Dorpsgenoten,

Het Coronavirus is nog steeds een belangrijk onderdeel van ons dagelijks leven. Gisteren heeft onze regering een aantal aanvullende maatregelen genomen in de beheersing van het virus. Graag delen we met u de gevolgen voor ons Dorpshuis en geplande activiteiten; -

De sluiting van het Dorpshuis wordt verlengd tot 1 juni 2020; -

De Braderie (gepland op 9 mei dit jaar) wordt geannuleerd; -

De traditionele Feestweek (gepland van 7 tot en met 13 juni) moeten we helaas ook annuleren vanwege de te korte voorbereidingstijd én het risico wat we lopen als de maatregelen verlengd worden.

Daar waar mogelijk zullen we kijken of we na 1 juni alternatieven aan kunnen bieden en organiseren.

Binnen het bestuur vinden we het ontzettend jammer dat we deze besluiten hebben moeten nemen. Echter zijn we van mening dat we ook ons steentje bij moeten dragen aan het indammen en beheersen van het Coronavirus.

met vriendelijke groet,

namens het bestuur Mark Postema
plv. voorzitter & secretaris

== Alvast bedankt!

Contributie 

De contributie voor Lidmaatschap van Dorpsbelangen Noordhorn kunt u overmaken op NL03RABO0375859675
O.V.V Naam adres en Mailadres.
Kosten zijn: Gezin: 14 euro, 1 Persoon: 7 euro

2020

Papiercontainer basisschool de Vlieger

U kunt weer oud papier sparen voor school! Goed nieuws! Het is gelukt om een alternatieve locatie voor de papiercontainer te vinden. Dit betekent dat er weer oud papier gespaard kan worden voor school. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de kinderen van de basisschool De Vlieger. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld de vrijwillige ouder- en schoolreis bijdrage laag houden. Wij vragen de inwoners van Noordhorn om hun oud papier te bewaren voor onze school. Wilt u ons ook dit jaar weer helpen? We stellen het zeer op prijs wanneer u uw oud papier opspaart en elke dinsdagochtend aan de weg zet. Het wordt dan door Frank Poll opgehaald. Namens alle kinderen van de basisschool de Vlieger bedanken wij u alvast van harte voor uw medewerking en steun.
“Van oud papier hebben de kinderen veel plezier”.

***

Voor de Noordhorn Nu zoeken wij verhalen van de Noordhorners. Dus ook van u en jou, het kan over van alles gaan van leuke hobby tot geweldige sporten. Van verhalen van vroeger tot verhalen van nu,. Dus heeft u iets te vertellen, aarzel niet en stuur uw verhaal naar redactie@dorpsbelangennoordhorn.nl

Creatieve avond

Elke dinsdagavond in de even weken van 19.30-21.30 uur. Informatie kunt u vragen bij Marijke Bos.

Pagina
Menu
Nieuws

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login