Dorpsbelangen Noordhorn

Pagina
Menu
Nieuws
U bent hier:   Home > Agenda > Agenda ALV 

Agenda ALV 

Beste leden van de vereniging Dorpsbelangen Noordhorn,
Het jaar 2020 stond voor ons in het teken van het Corona virus. Ook het komende jaar zullen we hiermee nog geconfronteerd worden. Toch willen we graag de Algemene Leden Vergadering door laten gaan, op digitale wijze.
U dient zich hiervoor aan te melden.
Algemene Leden Vergadering (ALV) Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn
Datum: maandag 1 maart Digitaal via TEAMS, let op! Leden dienen zich aan te melden door een mail te sturen naar: mark.postema@gmail.com
U ontvangt dan een uitnodiging en korte instructie.

De agenda wordt ook nog huis aan huis verspreid. 

Inloop: 19:30 uur, aanvang 20:00 uur

 1. Opening
 2. Minuut stilte
 3. Notulen ALV februari 2020 (bijlage A, op aanvraag beschikbaar) De notulen zullen vanwege de digitale bijeenkomst niet worden voorgelezen
 4. Jaarverslag 2020 (bijlage B, op aanvraag)
 5. Financieel verslag vereniging 2020 (bijlage C, op aanvraag beschikbaar) Het verslag zal vanwege de digitale bijeenkomst niet worden voorgelezen.
 6. Financieel verslag Noordhorn Nu 2020 (bijlage D, op aanvraag) Het verslag zal vanwege de digitale bijeenkomst niet worden voorgelezen.
 7. Jaar- en financieel verslag Hertenkampcie. 2020 (bijlage E, op aanvraag) Het verslag zal vanwege de digitale bijeenkomst niet worden voorgelezen.
 8. Jaarverslag/ontwikkelingen Molen Fortuna 2020 (bijlage F, op aanvraag) Het verslag zal vanwege de digitale bijeenkomst niet worden voorgelezen.
 9. Pauze
 10. Verslag kas commissie 2020 en decharge
  Verslag wordt uitgebracht door U. Hommes en D.J van den Bos
 11. Benoeming kas commissie 2020 Er wordt een vervanger gezocht voor dhr. U. Hommes
 12. Benoeming nieuwe leden voor het bestuur
  De volgende functies zijn vacant; -

  Voorzitter, dhr. M. Postema stelt zich verkiesbaar Overige gegadigden kunnen zich voor de jaarvergadering melden bij het bestuur bij benoeming van dhr. M. Postema wordt de functie van secretaris vacant; -

  Secretaris, mevr. M. van der Veen stelt zich verkiesbaar Overige gegadigden kunnen zich voor de jaarvergadering melden bij het bestuur De volgende leden treden af als bestuurslid; -

  Mevr. J. de Boer – vanwege COVID wordt er op dit moment niet actief geworven.

  De beheerder van de Dorpsstee, dhr. W. de Boer, heeft aangegeven te stoppen met het werk als beheerder. Voor de korte termijn heeft het bestuur een oplossing gevonden binnen de actieve bestuursleden. De lange termijn hangt mede af van de ontwikkelingen rondom het COVID virus.
 13. Jaarplan 2021 (bijlage G, op aanvraag)
 14. Begroting 2020 en vast stellen contributie (bijlage H, op aanvraag)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
Pagina
Menu
Nieuws

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login