Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Dörpsstee > 2008 Verbouw en andere werkzaamheden > Stand van Zaken verbouw nieuwe Dörpsstee

Stand van Zaken verbouw nieuwe Dörpsstee

Wij willen u even weer op de hoogte brengen hoe het staat met onze nieuwe Dörpsstee.

Een aantal weken terug is de firma F. Kooi begonnen met de verbouw van de school.

Een behoorlijk aantal mensen is hier druk doende, zowel de aannemer als een aantal vrijwilligers.

De peuterspeelzaal en het lokaal voor het Kinderkwartier worden als eersten aangepakt en zijn klaar voor het nieuwe schooljaar.

De contouren van de grote zaal zijn al duidelijk zichtbaar aan de hand van de uitgraving en afzetlijnen.

Er zijn aan de achterzijde dan ook hekken geplaatst zodat het pad daarlangs tijdelijk tijdens de verbouw afgesloten is e.e.a.in verband met de veiligheid.

Wij vragen hier dan ook uw begrip voor en verzoeken u deze hekken dicht te laten.

Het pad achter de nieuwe Dörpsstee wordt na de verbouw niet opgebroken, zoals oorspronkelijk de gedachte was. Het is wel een eigen weg geworden, zodat we het te zijner tijd wel tijdelijk kunnen afsluiten als er activiteiten op het weiland plaats vinden, waarbij wij dit nodig achten.

Verder kunnen we melden dat we naast de bijdrage van de gemeente Zuidhorn van € 250.000 inmiddels drie belangrijke subsidietoezeggingen hebben gekregen, namelijk € 45.000 van het Oranje Fonds, € 30.000 van het VSBfonds en € 20.000 van het H.S. Kammingafonds. Daarmee is de financiering van de eerste fase van de verhuizing zeker gesteld, namelijk de echt noodzakelijke verbouwingen van de school. We hopen voor het vervolg, de vernieuwing van het dak en de inrichting, ook nog een belangrijk bedrag van de LEADER Actiegroep Westerkwartier van de provincie toegezegd te krijgen en een aantal kleinere bedragen van andere fondsen. Daarmee kunnen we echter niet alle wensen vervullen qua inrichting. Daarom zullen we in het najaar nog wel een actie in het dorp houden om extra geld te krijgen.

Vanwege de werkzaamheden aan de nieuwe Dörpsstee zullen de activiteiten zich de komende maanden tot een minimum beperken.

Ondertussen zijn we ook bezig de sloop van de oude Dörpsstee voor te bereiden. Eind juli worden gas, water en elektra afgesloten. Wel handhaven we dan een bouwaansluiting voor water en elektra, zodat we bij evenementen op het sportterrein uit de voeten kunnen. In de zomer zullen we de resten van de inventaris weghalen. Een deel van de pannen zal gebruikt worden voor de hertenkamp. Natuurlijk zullen we ook de gedenkstenen bewaren. Als iemand nog andere suggesties heeft voor dingen van het gebouw die bewaard moeten worden of waar nuttig hergebruik van mogelijk is, houden we ons aanbevolen.

We zullen proberen om u de werkzaamheden te kunnen laten volgen door foto’s te plaatsen op onze nieuwe website www.dorpsbelangennoordhorn.nl/verbouw 

Ook zullen wij in Noordhorn Nu u op de hoogte houden hoe het e.e.a.vordert

 

Rob Schuur


        H.S. Kammingafonds