Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Dorpsbelangen > Archief > Verslag Alg. leden vergadering dd. 25-02-2013

Verslag Alg. leden vergadering dd. 25-02-2013

Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Noordhorn

Op 25 februari was de jaarvergadering voor de leden van de vereniging dorpsbelangen. Met ca. 25 bezoekers een minder grote opkomst dan vorig jaar, toen er op feestelijke wijze afscheid werd genomen van de vorige voorzitter. Maar net zo goed een nuttige en geslaagde avond. Bestuursleden Rob Schuur (techniek en bouwzaken), Anyk de Jong (redactie Noordhorn Nu) en Jolande de Boer (activiteitencommissie) werden unaniem herkozen voor de functie waar ze zich wederom beschikbaar voor hadden gesteld. Het jaarverslag werd toegelicht, het was al met al een druk jaar met, naast de bestaande activiteiten en een goed  bezette Dörpsstee, ook veel overleg zoals krimp en scholen, de grondruil met de gemeente, preventie jeugdoverlast, de wegomlegging, onderhoud en nog vele andere zaken. Verder is er door vele vrijwilligers erg hard gewerkt om de dorpsstee, het plein en het groen op te knappen.  Qua financiën was het een zwaar jaar, alle eigen vermogen dat in eerdere jaren is gespaard is in de verbouw gaan zitten, maar onlangs kwam het heugelijke bericht dat de ooit toegezegde subsidie van de provincie werd toegekend. En daarmee kunnen dan eindelijk noodzakelijke investeringen worden opgepakt, zoals vervanging van de cv, met een beoogde kostenbesparing van %50 op de energierekening, een aanrijroute naar het stuk land dat binnenkort van eigenaar gaat wisselen en daarmee in het bezit van dorpsbelangen komt. Bij deze grondruil is ook afgesproken dat we voorlopig de ijsbaan kunnen blijven gebruiken, met dank aan de gemeente. De huidige volkstuinhuurders zullen 1 op 1 hun contracten voort kunnen zetten met dorpsbelangen. Inmiddels zijn we ook in gesprek met de gemeente over mogelijke herinrichting van de voorzijde van het dorpsstee terrein. Het terrein is namelijk voor de helft van dorpsbelangen, en de andere helft is in bezit van de gemeente. Al jaren is er een gedeelde wens om het terrein geschikt te maken voor ca. 50 parkeerplaatsen zodat daar ook bij begrafenissen gebruik van kan worden gemaakt. Zoals u allen weet is er weinig geld voor dit soort zaken, maar we gaan samen met de gemeente zoeken naar een werkbare oplossing. Verder is de opbaarruimte en bijbehorende aula bijna klaar, als dan ook de aanrijroute en het aanzicht van de zijkant zijn opgeknapt kunnen we eindelijk ook in ons eigen dorp afscheid nemen van dierbaren. Een belangrijk aandachtspunt is ook het onderhoud van de riolering, naar blijkt is de Noorderweg het eerste aan de beurt, en dat betekent dat we de komende periode, zeker rond de zomer, overlast kunnen verwachten vanwege opbreken van de Noorderweg. Tel daarbij op de werkzaamheden voor de aanleg van de tunnel en rotonde, dan staat ons nog wel wat te wachten in ons dorp. Een aantal leden stelde terecht kritische vragen bij het feit dat er ooit een plan herstructurering Noordhorn is opgeleverd door Bureau Vijn, en dat dat vervolgens in de  ijskast is verdwenen, hoe kan het dan dat nu niet de Langestraat of Nieuwstraat als eerste aan de beurt is? Elders in deze uitgave is daar een toelichting op gegeven die we van de gemeente hebben ontvangen.

Tijdens de vergadering werd ook het jaarverslag van de Hertenkampcommissie, als de Molencommissie toegelicht. Molenaar Drewe Schouten hield daarbij een gloedvol betoog voor het onder de aandacht brengen van de Slag van Noordhorn, onterecht onbekend in de regio. Hij is in gesprek met provincie en wetenschappers over het doen van archeologisch onderzoek en er zijn zelfs initiatieven gaande voor het naspelen van de Slag! Piet Helmus van de werkgroep Noordhorn Toen vertelde over de activiteiten het afgelopen jaar en het voortzetten van de z.g. stamtafelgesprekken, waarbij de ‘oral history’ over Noordhorn wordt vastgelegd. Was u verhinderd op de vergadering? De stukken zijn ook te vinden op de site van dorpsbelangen, onder de knop bestuur.