Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 10 personen en voor diverse activiteiten wordt een ruim beroep gedaan op vrijwilligers.


Voorzitter
Rob Schuur

 

Secretaris

Mark Postema, Gaickingslaan 6, 9801EA Zuidhorn
tel. 0594-852355 M 06-51664479

Penningmeester

Nico Vermu�  Rijksstraatweg 43, tel. 502383

 

Bestuurslid activiteiten

Jolande de Boer, tel. 506397

 

Bestuurslid onderhoud D�rpsstee

Rob Schuur, Noorderweg 47, tel. 505623

Bestuurslid ledenadministratie
Agnes Brandsma,  Borgweg 28, tel. 505361

 

Algemeen bestuurslid 

Jakob Schuiringa, Noorderweg 63, 9804RK,  tel. 0594-502138


Algemeen bestuurslid