Wegomlegging Zuidhorn Noordhorn

De omlegging van de Friesestraatweg, verbreden vaarweg, aanleggen hoge brug en vervanging huidige brug houden de gemoederen in ons dorp zeer bezig. Dorpsbelangen trekt samen op met Verenigd Noordhorn, Stichting behoud Rietdal en Vrienden van Noordhorn in de behartiging van de belangen van onze bewoners gedurende dit traject. Dit gebeurt tevens in nauwe samenwerking met de gemeente.

De provincie en de aannemer GMB Civiel informeren de omwonenden, onder anderen op een open inloopavond op 6 maart a.s. In de voorbereiding naar deze avond kunt u nu vast vragen stellen via het

vragenformulier.

Woensdag 6 maart Inloopavond werkzaamheden Noordhorn en Zuidhorn

De provincie Groningen organiseert op woensdag 6 maart 2013 een inloopbijeenkomst voor omwonenden, bedrijven en andere ge´nteresseerden over de voorgenomen werkzaamheden bij Noordhorn. Tussen 16.30 uur en 20.30 uur kunnen ge´nteresseerden binnenlopen in De D÷rpsstee aan de Noorderweg 61/C in Noordhorn. Tijdens de inloopbijeenkomst is hoofdaannemer GMB aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden en de communicatie naar de omgeving. Naast de aannemer zijn ook medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn aanwezig voor de nodige toelichting en beantwoording van eventuele vragen. Het project werkzaamheden Zuidhorn maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl. In het kader van de wegomlegging van de provinciale weg N355 wordt een vaste hoge brug aangelegd over het Van Starkenborghkanaal. De op- en afritten aan weerszijden van de brug worden gevormd door grondbergingen. Hiervoor wordt grond gebruikt die is vrijgekomen bij het uitdiepen en verbreden van het Van Starkenborghkanaal. De wegomlegging van de N355 zal op de nieuwe brug aansluiten. Onder de Langestraat komt een tunnel die aansluit op de nieuwe rotonde bij bedrijventerrein Mokkenburg. Tijdens de inloopavond is ook een projectleider van de provincie Groningen aanwezig om vragen te beantwoorden over de toekomstige vervanging van de andere brug, de beweegbare brug in Zuidhorn. Voor de bochtverruiming van het Van Starkenborghkanaal en vervanging spoorbrug bij Zuidhorn worden aparte inloopavonden georganiseerd.

Tekst folder inloopavond 6 maart 2013 als pdf