N355

Voor sfeerbeelden www.provinciegroningen.nl/lemmerdelfzijl en dan kijken bij nieuwe brug Zuidhorn


Foto: provinciegroningen.nl

Voortgang Aanleg rondweg N355.

Het werk aan de rondweg Noordhorn vordert gestaag. Het graafwerk voor de bouw van de tunnel is bijna klaar. Daarna start het storten van het eerste beton.

De waterleiding in de Mokkenburg is verlegd, waardoor we weer verder kunnen met de aanleg van de rotonde in Noordhorn.

Van vrijdag 29 november tot en met zondag 1 december wordt het verkeer op de N355 in Noordhorn omgeleid vanwege asfalteringswerkzaamheden. Het asfalteren kan alleen doorgaan als het weer dit toelaat. Bij vorst kan het werk niet doorgaan, omdat de walsen met water worden gekoeld. Ook hevige regenval of wind kunnen roet in het eten gooien, omdat het asfalt dan te snel afkoelt.

De baggerwerkzaamheden in het Van Starkenborgh kanaal lopen op schema. Daarmee gaat de aanleg van de grondlichamen van de vaste brug over het kanaal eveneens voorspoedig. De aanleg aan de noordzijde van het kanaal voor deze brug start in december. 

Activiteiten volgende week: 

Tunnel Langestraat:

Graven bouwput aan de oostzijde

Mammoet kraan opbouwen aan de westzijde ter hoogte van de N355

Riolering aanbrengen voor het afvoeren van grond- en regenwater.

Egaliseren en voorbereiden van de vloer aan de westzijde 

Rotonde:

Van vrijdag 29 november tot en met zondag 1december is de weg gestremd vanwege het asfalteren van de rotonde.

De stremming is van de buslus (Langestraat) naar de aansluiting op de Industrieweg (zie kaart).

Het verkeer wordt omgeleid via Niekerk/Sebaldeburen-Gaarkeuken-Grijpskerk.

Brug noordelijke kant Van Starkenborghkanaal:

Dempen van de sloten bij de pijler van de Noord brug en  plaatsen bouwhekken plaatsen.

Baggeren Van Starkenborghkanaal. 

Nieuwsbrief van de provincie over de N355 november 2013 Lemmer-Delfzijl

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/

Werkzaamheden voor week 49.

Tunnel:

Ontgraven tunnelvak oostzijde van de Langestraat (zandaanvoer Langestraat)

Donderdag beton storten aan de westzijde van de tunnel.

Aanbrengen wapening aan de westzijde van de tunnel Westzijde.

Rotonde:

Vanaf zondagavond 1 december wordt het verkeer over de nieuwe rotonde geleid.

Maandag 2 december wordt het deel van de oude weg dat naast de nieuwe rotonde ligt, verwijderd. Dit stuk weg wordt nu gebruikt voor het doorgaande verkeer. Zodra de rotonde open is, is dit oude stuk weg overbodig.

Brug:

Gereed maken van de bouwplaats

Transport van zand en puin over het Van Starkenborghkanaal.

Aanvoeren graafmachine.

Verruimen Van Starkenborghkanaal:

Ontgraven grond voor de bochtverruiming 
Grond in depot nabij de grondlichamen rijden.

Voortgang werkzaamheden aanleg rondweg N355 en nieuwe vaste brug Noordhorn en Zuidhorn

Van 6 december 2013  

Het asfalteringswerk aan de rotonde is vorig weekend zeer spoedig verlopen. Hierdoor kon de omleiding eerder opgeheven worden dan verwacht. De komende week staat in het teken van de afwerking.  

Tunnel Langestraat
De bouw van de tunnel in de Langestraat gaat een nieuwe fase in. De grondtransporten zijn zo goed als klaar. Graafmachines en kiepauto’s maken nu plaats voor betonwerkers. In het westelijke deel van de tunnel is inmiddels een werkvloer gestort. Op deze vloer wordt de komende tijd de tunnel gebouwd. De komende week wordt ook aan de oostkant een werkvloer aangebracht. Staalvlechters gaan aan de slag om de wapening van het beton voor het eerste tunneldeel gereed te maken. 
 

Baggerwerk
Het baggerwerk in het Van Starkenborghkanaal beperkt zich komende week tot het baggeren van de bochtverruiming even ten westen van de spoorbrug. De grond wordt naar de depots bij de nieuwe brug gebracht. 
 

Contactpersoon
Janko Haaksema van GMB is de komende tijd met vakantie en wordt vervangen door Kees Kranenburg van hetzelfde bedrijf. De reguliere inloopmiddag blijft gewoon op de maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur bij het hoofdaannemersbedrijf GMB aan de Industrieweg 5 te Noordhorn.

De suggestie- en klachtenlijn blijft hetzelfde, dus :  06 - 53 58 71 59. U kunt uw vragen en suggesties ook mailen naar gmbprojectzuidhorn@gmb.eu