Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2009 > Dorpsvisie en andere zaken

Dorpsvisie en andere zaken

Zoals in de Algemene Ledenvergadering is besproken zijn we bezig met het ontwikkelen van een eigen dorpsvisie voor Noordhorn. Hiervoor hebben we steun van de gemeente Groningen en het Loket Levende Dorpen van de provincie Groningen. We werken dan ook nauw samen met de gemeente, die momenteel ook bezig is met het uitwerken van een structuurvisie over de inrichting van het dorp. De Vereniging Groningen Dorpen begeleidt ons bij de totstandkoming van de dorpsvisie, en we hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers die meewerken in de voorbereiding. 

We hebben afgesproken dat we met onze dorpsvisie proberen te achterhalen wat wij Noordhorners nu eigenlijk belangrijk vinden in ons dorp. Willen we meer met toerisme, cultuur of sport? Hoe vinden we het dat de winkels langzamerhand verdwijnen uit ons dorp? En hoe zorgen we dat er voldoende activiteiten zijn voor zowel de senioren als de jeugd en alles wat daartussenin zit? Dit soort onderwerpen kunt u zoals verwachten. 

U bent van harte uitgenodigd om op woensdag 30 september, donderdag 8 oktober of  dinsdag 13 oktober

van ca. 20.00 tot ca. 22.00 uur deel te nemen aan zg. 'keukentafelgesprekken'. Hier kunt u in een kleine groep, op basis van een aantal vooraf vastgestelde onderwerpen, meedenken en praten over Noordhorn. Meldt u aan