Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2009 > Herstructurering openbare ruimte in Noordhorn

Herstructurering openbare ruimte in Noordhorn

 

In twee avonden is voor de zomer een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en kwaliteiten van de straten en groen in Noordhorn. Bureau Vijn heeft zelf bekeken hoe het er in Noordhorn aan toe is en concludeert dat de auto nogal prominent aanwezig is, dat de kwaliteit van het groen niet optimaal is, dat er in de loop der jaren wel erg veel verschillende materialen voor de verharding zijn toegepast en dat het straatmeubilair, waaronder de verlichting, de nodige aandacht vraagt.

Uit een inventarisatie door de deelnemers bleek de grootste aandacht gevraagd te worden voor de Langestraat, de Oosterweg met de Nieuwstraat en de Noorderweg.

Er is een meer gedetailleerde lijst met knelpunten gemaakt.

Op basis daarvan zal het bureau in het najaar een herstructureringsplan presenteren. Daar kan iedereen dan kennis van nemen en er het zijne over zeggen. Dat plan moet de basis vormen voor besluitvorming door de raad, die voor de komende jaren hopelijk geld beschikbaar kan stellen. Zeker is dat meerdere jaren zal duren voor een en ander gerealiseerd is. In elk geval ontstaat er enig beeld op hoe onze straten en groen beter ingericht kunnen worden.