Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2010 > Herstructurering openbare ruimte 2010

Herstructurering openbare ruimte 2010

 

We waren constructief in overleg met de gemeente over het opknappen van straten en groen in heel Noordhorn. De verwachting was dat in elk geval nog dit jaar de Nieuwstraat en het centrale deel van de Langestraat zouden worden aangepakt.

Tot onze droefenis heeft het college van B&W ons in een gesprek laten weten dat alle nog niet verplichte investeringen voor 2010 zijn bevroren vanwege dreigende grote tekorten op de begroting. Die mededeling is daarna in een persbericht openbaar gemaakt en in de raad besproken. Wij hebben voor die bespreking onze mening hierover aan de raadsleden kenbaar gemaakt, maar mochten in die vergadering niet meer inspreken. De oppositiepartijen hebben tevergeefs nog geprobeerd het besluit van B&W ongedaan te maken, maar dat is dus niet gelukt. Mogelijk bij de voorjaarsnota, maar waarschijnlijk pas bij de begrotingsbehandeling in november zal de raad nu nadere besluiten nemen.

Het gevolg van een en ander is dat de aanpak van Nieuwstraat en Langestraat vrijwel zeker niet meer dit jaar aan bod komen, en dat de raad ook kan besluiten dat het helemaal niet meer gebeurt. De grootste slachtoffers lijken ons dorp en de voetbalvereniging Grijpskerk.

Noordhorn is het enige dorp in de gemeente waar de laatste twintig jaar geen structurele verbetering van de openbare ruimte heeft plaatsgevonden. In onze gesprekken met B&W hebben zij dat ook erkend, en daarom hebben zij het bureau Vijn in 2009 opdracht gegeven tot het maken van een herstructureringsplan. In een eerste presentatie concludeerde het bureau dat het dorp “een zeer rommelige en slordige indruk” maakt. Inmiddels is het plan klaar en goedgekeurd door B&W, maar daarna in de ijskast gezet.

Al vanaf de negentiger jaren noemt B&W steeds andere straten die aangepakt zullen worden, en vindt vervolgens dat eerst de discussie over de verlegging van de Friesestraatweg afgerond moet zijn. Ondertussen hebben de bewoners van de Nieuwstraat zelf een aanpassingsvoorstel op tafel gelegd. En de laatste jaren geldt steeds dat op het moment van realisering de werkelijkheid weer helemaal veranderd is.

Wij voelen ons in Noordhorn als het lelijke eendje, dat wel de lasten maar niet de lusten van de mooie zwaan Zuidhorn mag dragen. Daarbij constateren wij dus bovendien dat het college van B&W zich de laatste jaren bij voortduring niet aan haar toezeggingen over herstructurering van Noordhorn heeft gehouden en dat nu opnieuw niet doet. In combinatie met de vele wisselingen in het bestuurlijk standpunt van provincie en gemeente over de verlegging van de Friesestraatweg betekent dat wel een heel grote aanslag op de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. Moeten wij boeten voor de wens van een wethouder om de afgelopen winter zoveel te doen aan de gladheidsbestrijding dat daarvoor  € 250.000 extra is uitgegeven?

Uw bestuur blijft hoe dan ook ijveren voor het opknappen van straten en groen in ons dorp. Daarbij bedenken we dat onder meer de toestand van de riolering het noodzakelijk zal maken veel straten toch binnen niet al te lange tijd op de schop te nemen. Kop derveur!