Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2010 > Reactie op PIP

Reactie op PIP

 

Voor de wegomlegging N355 was bij de provincie tot 10 november het provinciaal

inappasingsplan (PIP) ter inzage. Dorpsbelangen heeft in een

brief haar zienswijze gegeven op dit plan, en wel over de volgende onderwerpen.

 

  1. Gebiedsontsluitingsweg A
  2. Compensatiemaatregelen dwingend voorschrijven
  3. Gronddepot
  4. Restruimte
  5. Pad van het tunneldak naar de Schippersstraat en doorgezet naar de buslus
  6. Fietsoversteek bij de buslus
  7. Beeldkwaliteitsplan
  8. Brughoogte
  9. Transparantie brug
  10. Niet beweegbare fietsvoorziening

 Volledige brieftekst