Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2013

Nieuws 2013

Nieuwsbrief van de provincie over de N355 november 2013
Lemmer-Delfzijl

Gratis workshop zeepkisten bouwen voor jong en oud!

Wanneer: 29 juni

Waar:  Werkplaats F. Veenstra,  Handelsweg 1, Industrieterrein Noordhorn

Op 6 september hebben we onze jaarlijkse Zeepkistenrace in de
Langestraat. In de loop van de jaren zijn prachtige zeepkisten
voorbijgekomen, en het is nu tijd om weer aan de slag te gaan!

Heb je altijd al een zeepkist willen maken, maar nooit de tijd of twee
linkerhanden? Dan is nu je kans! Kom op 29 juni tussen 13.00 en 17.00
uur naar de werkplaats van Klussenbedrijf F. Veenstra, en neem mee wat
je hebt aan oude fietsen, karren, hout, verf, etc.  In de werkplaats
is ook (beperkt) materiaal voorhanden. Ook als je nog geen idee hebt
wat voor zeepkist je zou willen maken, kom toch even langs om
inspiratie op te doen! Ook op internet is van alles te vinden aan
voorbeelden, bouwtekeningen etc. Wil je zelf meedoen aan de race?
Sleep dan je papa, mama of handige broer of zus mee naar de workshop!

Ook doen we een zeepkistenruilbeurs, heb je dus nog oude zeepkisten
waar niemand meer mee rijdt, neem ze mee! Ze kunnen hergebruikt of
opgeknapt worden door de ‘next generation’ zeepkistenracers!

Geef je op via info@dorpsbelangennoordhorn.nl of via Facebook
(Dorpsbelangen Noordhorn, evenementen).

Zie ook bijgevoegd document of
https://picasaweb.google.com/Dorpsbelangennoordhorn/2012_09_14Zeepkistenrace
voor mooie voorbeelden!

11 juni 2013

Adviesrapport scholen aan besturen en wethouder overhandigd

Op maandag 10 juni heeft Dorpsbelangen een adviesrapport over de basisscholen in Noordhorn overhandigd aan wethouder Nederveen en aan de vertegenwoordigers van de schoolbesturen, Penta Primair (Dhr. J. Heddema) en Westerwijs (Dhr. T. van Pelt).

Onlangs zijn er keukentafelgesprekken georganiseerd over het basisonderwijs in Noordhorn.  Doordat CBS 't Kompas en OBS De Molshoop te kampen hebben met terugloop van het aantal leerlingen komen de kwaliteit van het onderwijs en het voortbestaan van beide scholen in het geding. Dorpsbelangen heeft contact gezocht met de gemeente Zuidhorn en beide schoolbesturen om te
praten over de toekomst van basisonderwijs in het dorp. Vervolgens is in opdracht van Dorpsbelangen, met  medefinanciering van de gemeente, Penta Primair en Westerwijs, een onderzoek opgezet door de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).

Gedurende twee bijeenkomsten gingen bewoners met elkaar in gesprek over de gevolgen van krimp en mogelijkheden voor samenwerking. Uit deze gesprekken blijkt, dat de bewoners het voor de leefbaarheid in het dorp van groot belang vinden om basisonderwijs in het dorp te behouden. Zij denken dat dit door samenwerking te realiseren is.

De inhoud van het rapport is mede input voor het regionaal huisvestingsplan van onder meer de gemeente Zuidhorn en voor de plannen van beide schoolbesturen om te komen tot een werkbare oplossing waarbij kwaliteit en continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijven.  

Zowel de wethouder als de beide bestuurders prezen het initiatief vanuit het dorp zelf, om te komen met een gezamenlijk advies voor samenwerking tussen beide scholen. Dit geeft vertrouwen om het traject van samenwerking op te zetten. Daarbij gaf Nederveen aan dat het voor de gemeente vooral gaat om leefbaarheid. Uit het met andere gemeenten uit het westerkwartier samen opgestelde regionaal integraal huisvestingsplan (RIHP) blijkt wel dat we tegen onze grenzen aanlopen. Het is goed dat Noordhorn hier de handschoen heeft opgepakt een zelf aangeeft mee te willen werken aan een oplossing. De overheid wil nu ook samenwerking tussen scholen stimuleren. Er zijn vergelijkbare gesprekken met dorpsbelangen in Grijpskerk en Oldehove.
Dhr. Heddema en dhr. van Pelt benadrukten dat Penta Primair en Westerwijs ook al jaren nauw samenwerken, en dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Zij pleiten er dan ook voor om de regie nu verder bij de beide schoolbesturen te laten, zij zullen na de zomer aan de slag gaan met voorbereidingen, daar moet minimaal een jaar voor worden gerekend, en het devies is om geen voorschot te nemen op de ontwikkelingen tótdat er een definitief besluit is over de samenwerking.
Er werd vanuit de aanwezigen nog de vraag gesteld of Noordhorn ook mee kan denken in de bestemming van eventueel overblijvende gebouwen, en benadrukt dat hier in een vroeg stadium overleg over komt. De gemeente staat daar zeker open voor, al zullen we realistisch moeten blijven over wat er financieel haalbaar is in deze tijden.

Het onderzoek is als pdf te downloaden vanaf deze pagina.

11 mei 2013

Eigen evenemententerrein bij Dorpshuis Noordhorn

Zaterdag 11 mei was een feestelijke dag voor Noordhorn. Het weiland achter het dorpshuis is eigendom geworden van dorpsbelangen. De gemeente heeft deze grond geruild met het terrein waar het vroegere dorpshuis huisde, en met deze ruil kan Noordhorn nu evenementen en sportactiviteiten bij het de Dörpsstee organiseren. Samen met een aantal kinderen uit Noordhorn trapte wethouder Stol het veld officieel af; met een voetbal werd een bordje met de naam ´Dörpsveld´ onthuld. De wethouder roemde de inzet van het dorp, om tot de huidige opzet van het dorpshuis te komen, naast vele activiteiten en dorpsclubs maken ook andere partijen gebruik van het pand zoals bijvoorbeeld de SKSG kinderopvang en peuterspeelzaal. Het beheer en onderhoud is volledig in handen van vrijwilligers. Volgens wethouder Stol is Noordhorn hierin uniek, en hij drukte de aanwezigen op het hart om dit met elkaar te behouden. 

Grondruil een feit 

Op maandag 6 mei ondertekenden de voorzitter en de penningmeester van dorpsbelangen de overdrachtspapieren voor de grondruil van de grond nabij het voormalige dorpshuis (aan Noorderweg 22) en het huidige dorpshuis (voormalige Willem Lodewijkschool aan de Noorderweg 61c) . In 2007 heeft dorpsbelangen de voormalige school van de gemeente overgenomen. Destijds is al met het college van Zuidhorn afgesproken om de gronden te ruilen, zodat we weer in de nabijheid van ons  dorpshuis over een eigen activiteitenterrein kunnen beschikken. 

Door de grondruil hebben we nu de beschikking over een terrein van ruim 1 hectare achter het huidige dorpshuis. Op dit terrein kunnen allerlei activiteiten worden georganiseerd, zoals de jaarmarkt en de feestweek. De Vereniging dorpsbelangen Noordhorn heeft met deze grondruil ook de bestaande huurcontracten met de volkstuinders overgenomen. 

De gemeente krijgt nu aan de Noorderweg 22  de beschikking over een terrein van ruim 1 hectare. Voor een groot deel van het gebied is een overeenkomst met dorpsbelangen afgesloten voor het gebruik van de ijsbaan.

Aanstaande zaterdag, bij de opening van de jaarmarkt om 11.00 uur,  verricht wethouder Fred Stol, samen met kinderen uit Noordhorn, de feestelijke ‘aftrap’ voor de grondruil bij de Dörpsstee.