23 september 


Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 
brug Zuidhorn

Laatste nieuws over het afzinken

Deze week is de aannemer gestart met het afzinken van de kelder aan de zuidzijde van het kanaal. Zodra die kelder op de juiste diepte is, wordt het materieel verhuisd naar de andere kant van het kanaal en daar weer opgebouwd. Daarna start het afzinken van die kelder. In totaal duurt dit afzinken van de twee kelders ongeveer zes weken.

24 uur aan het werk

De bovenste laag, die wordt afgegraven is zand, daaronder zit potklei. Zodra de potkleilaag onder de kelder is bereikt, wordt het werk ook 's nachts uitgevoerd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de kelder vast komt te zitten. Zou het afzinken tussentijds stoppen, dan zou de enorme kleefkracht van de potklei op de wanden van de kelder, ervoor zorgen dat de kelder vastloopt. Dan is het daarna niet meer mogelijk om de kelder op de juiste diepte te krijgen.

Als alles goed blijft verlopen, bereiken we eind volgende week de potkleilaag en start het proces waarin dag en nacht wordt doorgewerkt. De week daarop (vanaf 3 oktober) zou de kelder op de juiste diepte komen en dan kan de installatie naar de andere kant van het kanaal worden verplaatst.

Geluidhinder beperken

Het is niet te voorkomen dat het afzinken van de kelders geluidhinder geeft, De draadkraan, die de grond afgraaft, draait 24 uur per dag. De afgegraven grond wordt in vrachtauto’s geladen en afgevoerd.

Ook de hydraulische vijzels zullen geluidshinder veroorzaken, omdat dit vijzelsysteem een zwaar aggregaat gebruikt.

De aannemer doet er alles aan om de geluidhinder te beperken, onder andere door modern en stiller materieel te gebruiken, rekening te houden met de positie van het aggregaat en de machines niet onnodig te laten draaien. Helaas is geluidhinder echter niet te voorkomen.

Inloopspreekuur

Elke maandag, van 10 tot 12 uur is er inloopspreekuur in het Informatiecentrum aan de Rijksstraatweg 19 in Zuidhorn. U bent dan van harte welkom met al uw vragen over de uitvoering van dit project.

Nieuwsbrief

Behalve deze nieuwsbrief over de beweegbare brug Zuidhorn zijn er ook nieuwsbrieven over onder andere het vervangen van de  spoorbrug en de brug Aduard. 

De e-mail "Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer" is als pdf te downloaden