Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2016 > 24 juni 2016

24 juni 2016


Nieuwsbrief hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl

Rondweg Zuidhorn, tunnel en vaste brug 

Waterafvoer tunnel

Waarschijnlijk is het u ook opgevallen, dat de waterafvoer (drainage) rondom de tunnel niet goed functioneert. Dit is vooral zichtbaar in het open groene gedeelte van de tunnel. Het drainagesysteem is volgelopen met zand en voert daarom het water niet goed meer af.

Om in de toekomst een goed werkend systeem te hebben en te houden, heeft GMB de afgelopen weken een ontwerp gemaakt om dit probleem op te lossen. De oplossing is een kelder van stalen damwanden met een betonnen deksel. De nieuwe drainageput komt in het parkje, direct naast de bestaande pompputten.

Planning

GMB start volgende week met de voorbereidingen, zoals het verwijderen van de huidige put.

Op 4 juli worden de damwanden geplaatst en de grond binnen die damwanden wordt vervolgens uitgegraven. Daarna wordt de deksel gestort en de bestrating onderin de pompkelder aangebracht.

Het leidingwerk wordt in de week van 11 juli geplaatst. De week daarna worden de pompen ge´nstalleerd. Voordat de bouwvak begint, kan het terrein dan weer netjes worden achtergelaten.

Trillingen

Het plaatsen van de damwand gaat gepaard met trillingen. Doordat de grond al "geroerd" is tijdens de bouw van de tunnel en doordat de damwanden relatief kort zijn, verwachten wij weinig overlast door trillingen. Waarschijnlijk zakken de damwanden er vanzelf, zonder trillingen, in. Toch laten wij, voorafgaand aan dit werk, bij de direct omwonenden een nulmeting doen en waar nodig worden trillingmeters geplaatst.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de tunnel en het pompsysteem, dan kunt u hier een document downloaden met nadere informatie. 

Groenvoorziening

De bloemenweide rondom de tunnel heeft nog niet de uitstraling, die wij voor ogen hebben. Er zijn te weinig bloemen en kruiden opgekomen, waardoor er nog veel kale grond te zien is. Oosterhof-Holman Groen zaait daarom het gebied nogmaals in.

Verder hebben wij geconstateerd, dat er ook motorvoertuigen over het schelpenpad gaan. Om dit tegen te gaan, plaatsen wij zwerfkeien. Ook worden het schelpenpad en het informele puinpad nog eenmaal opgeknapt, voordat beide paden in beheer en onderhoud van de gemeente komen.  

De e-mail "Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer" is als pdf te downloaden.


á