Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2016 > 25 maart

25 maart

Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl
week 12 2016

Nulmeting bouwkundige staat woningen en bedrijfspanden 

De afgelopen week hebben medewerkers van Prosperus de bouwkundige staat van de woningen en bedrijfspanden in een cirkel rondom het bouwterrein onderzocht. Deze cirkel is bepaald door een deskundige van Prosperus en dekt het gebied waarbinnen, gelet op de voorgenomen werkzaamheden, schade kan optreden.
Van alle woningen, die geheel of gedeeltelijk binnen deze cirkel vallen, is nu, voorafgaand aan de start van de bouw van de brug, de huidige situatie vastgelegd.
Tijdens de bouw wordt de toestand van de woningen en/of bedrijfspanden gemonitord. 
Deze week worden er op een aantal plaatsen langs het werkterrein meters opgehangen, die trillingen kunnen meten. Zo weten we  hoe groot de trillingen in dit gebied zijn zonder werkzaamheden.  
 
Afsluiten en aanpassen oude brug 

 Vanaf 29 maart wordt het aanpassen van de oude brug voor voetgangers en fietsers voorbereid. Zo wordt onder andere de fundering voor de tijdelijke fietsbruggen geplaatst.
Zoals we eerder al hebben gemeld wordt de oude brug in de nacht van zaterdag 2 april op zondag 3 april aangepast, zodat fietsers en voetgangers de brug tijdens de bouw van de nieuwe brug veilig kunnen gebruiken.
De werkzaamheden, die plaatsvinden tijdens de nacht van 2 op 3 april kunnen wel voor enige geluidoverlast zorgen. Er wordt in de nachtelijke uren gewerkt, omdat het vaarverkeer zo weinig mogelijk gehinderd mag worden en we voor deze werkzaamheden de vaarweg  volledig moeten stremmen.  

Voor voetgangers en fietsers worden er in de nacht van 2 op 3 april taxi's ingezet.
De omleidingsroute voor autoverkeer vindt u hier.  
 
Nieuwsbrief

Behalve deze nieuwsbrief over de beweegbare brug Zuidhorn zijn er ook nieuwsbrieven over onder andere het vervangen van de  spoorbrug en de brug Aduard. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen, dan kunt u dat via deze link aangeven.  
 
Informatiecentrum Zuidhorn en inloopspreekuur

Afgelopen maandag was het eerste inloopspreekuur in het Informatiecentrum aan de Rijksstraatweg. We mochten veel buurtbewoners begroeten.
Dit inloopspreekuur is elke maandag van 10 tot 12 uur. U bent dan van harte welkom met al uw vragen over de uitvoering van dit project.  

De e-mail "Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer" is als pdf te downloaden.