Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2016 > 7 december 2016

7 december 2016


Infobrief aan de bewoners betreffende herinrichting Langestraat

Langs deze weg willen wij u namens de verschillende aannemers en opdrachtgevers rondom de reconstructie van de Langestraat, Nieuwstraat en Schipperstraat informeren over de voortgang en planning van de werkzaamheden.

 In een van de laatst verschenen nieuwsbrieven van de fa. Witteveen is melding gemaakt van het feit dat de werkzaamheden mogelijk dit jaar niet afgerond kunnen worden. Als gevolg van een aantal onvoorziene zaken kunnen wij nu bevestigen dat we tot de conclusie komen dat de werkzaamheden dit jaar niet afgerond kunnen worden. Daarom willen wij u de huidige stand van zaken bekend maken met een verwachte planning voor de komende weken. Hierbij moet gezegd worden dat vooral de werknemers in het veld er alles aan hebben gedaan (en zullen er alles aan doen) om zo veel mogelijk werkzaamheden voor de jaarwisseling af te ronden. Daar waar wij niet in staat zijn de reconstructie werkzaamheden af te kunnen ronden zullen wij er voor zorgen dat uw woningen gedurende de periode rondom de feestdagen goed bereikbaar zullen zijn.

Geplande werkzaamheden nutsbedrijven:

De fa. Hak voert namens Enexis en Waterbedrijf Groningen de vervanging van de kabels en leidingen uit.

·         De fa. Hak heeft de hoofdleidingen vervangen en start een dezer dagen met het overzetten van de laatste huisaansluitingen voor gas, water en electra op het gedeelte Langestraat 61 – 77 en 50 – 70.

·         Tot slot wordt de bestrating van de werksleuven aan de Langestraat 70 – 90 (noordzijde) en Langestraat 2 -12 (zuidzijde) opnieuw aangebracht.

Naar verwachting zijn deze werkzaamheden voor de kerstdagen afgerond.

Geplande werkzaamheden verhardingen  ca.:

De fa. Witteveen voert namens de gemeente Zuidhorn alle riolering- en straatwerkzaamheden uit.

De werkzaamheden aan de Nieuwstraat en Schipperstraat zijn behoudens enkele details uitgevoerd en afgerond. Voor wat betreft de Langestraat is de volgende aanpak voorzien tot aan woensdag 21 december (laatste werkdag 2016):

·         Aanbrengen hoofdrijbaan en voetpaden vanaf de kruising Schipperstraat tot en met Langestraat 58/60.

·         Aanbrengen voetpaden vanaf de Schipperstraat tot kruising met de Oosterweg.

·         Aanbrengen van noodverharding in de openliggende delen van de rijbaan.

·         Opruimwerkzaamheden.

Overige werkzaamheden

·         Groenvoorziening, de plantvakken in de Nieuwstraat en Schipperstraat worden een dezer dagen qua vormgeving nog aangepast. De plantvakken in de Langestraat worden volgend jaar aangebracht. De beplanting wordt in het voorjaar 2017 aangebracht.

·         Verlichting, de verlichting in de Schipperstraat en Langestraat vanaf no. 12 tot aan de Torenstraat is aangebracht. De overige verlichting wordt naar verwachting in de periode van  5 – 16 december vervangen.

De herstart en afronding van de werkzaamheden worden in de 3e week van januari 2017 hervat waarbij het laatste deel van de Langestraat, de kruisingen Langestraat/Oosterweg en Langestraat/Nieuwstraat wordt gereconstrueerd. Bovenstaande planning is uiteraard behoudens open en werkbaar weer.

 Bij klachten kunt u contact opnemen met de gemeente