Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Nieuws > Nieuws 2016 > 9 september 2016

9 september 2016

Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl 
brug Zuidhorn 

9 september 2016
Afzinken kelders in september

In de week van 19 september, start aannemer MBS met het afzinken van de volgende delen van de kelders, die nu duidelijk zichtbaar zijn boven de grond.

De aannemer start met de kelder aan de zuidzijde van het kanaal. Zodra die kelder op de juiste diepte is, wordt het materieel verhuisd naar de andere kant van het kanaal en daar weer opgebouwd. Daarna start het afzinken van die kelder.

In totaal duurt dit afzinken van de twee kelders ongeveer zes weken. De exacte data melden we te zijner tijd in deze nieuwsbrief en/of op de website.

Afzinken

Hoe het afzinken van de kelders in zijn werk gaat, kunt u zien in de animatie op de site van de hoofdvaarweg. De kelders zijn als het ware betonnen dozen. Ze worden de grond in getrokken met zogenoemde "hydraulische vijzels". Deze vijzels staan bovenop de kelderwanden en zitten vast aan ankers, die vooraf in de grond zijn aangebracht. Binnen de wanden van de kelders en eromheen wordt grond weggegraven.

24 uur aan het werk

De bovenste laag, die wordt afgegraven is zand, daaronder zit potklei. Zodra de potkleilaag onder de kelder is bereikt, wordt het werk ook 's nachts uitgevoerd. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de kelder vast komt te zitten in de potklei. Zou het afzinken tussentijds stoppen, dan zou de enorme kleefkracht van de potklei op de wanden van de kelder, ervoor zorgen dat de kelder vastloopt. Dan is het daarna niet meer mogelijk om de kelder op de juiste diepte te krijgen.

Geluidhinder beperken

Het is niet te voorkomen dat het afzinken van de kelders geluidhinder geeft, De draadkraan, die de grond afgraaft, draait 24 uur per dag. De afgegraven grond wordt in vrachtauto’s geladen en afgevoerd.

Ook de hydraulische vijzels zullen geluidshinder veroorzaken, omdat dit vijzelsysteem een zwaar aggregaat gebruikt.

De aannemer doet er alles aan om de geluidhinder te beperken, onder andere door modern en stiller materieel te gebruiken, rekening te houden met de positie van het aggregaat en de machines niet onnodig te laten draaien. Helaas is geluidhinder echter niet te voorkomen.

We houden u op de hoogte van de exacte data waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Inloopavond: 22 september

Zoals u van ons gewend bent organiseren we ook dit jaar weer een grote inloopavond over de projecten, die in de gemeente Zuidhorn worden uitgevoerd in het kader van het verbeteren van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De inloopavond van dit jaar is op 22 september, van 17.00 tot 20.00 uur in hotel Aduard. 

 Inloopspreekuur

Elke maandag, van 10 tot 12 uur is er inloopspreekuur in het Informatiecentrum aan de Rijksstraatweg 19 in Zuidhorn. U bent dan van harte welkom met al uw vragen over de uitvoering van dit project. 

Nieuwsbrief

Behalve deze nieuwsbrief over de beweegbare brug Zuidhorn zijn er ook nieuwsbrieven over onder andere het vervangen van de  spoorbrug en de brug Aduard. Wilt u deze nieuwsbrieven ook ontvangen, dan kunt u dat via deze link aangeven.  

De e-mail "Nieuwsbrief Hoofdvaarweg Lemmer" is als pdf te downloaden