Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Sporten in Noordhorn > Golf

Golf


Moesker: “Toen bekend werd dat de krant stopte ging er een golf van verontwaardiging door het dorp. De mededeling werd als redelijk ‘shocking’ ervaren. Hoe moet het nu verder? Maar rijwielhandelaar Klaas de Vries is meteen opgestaan en zei: wat er ook gebeurt, we gaan door. Hij is nu bezig bij de ondernemers langs te gaan en geld op te halen. Dat ziet er goed uit, op dit moment. Fortuna heeft inmiddels toegezegd de krant te willen blijven steunen. Niet meer volledig, maar op incidentele basis.”

Noordhorn Nu kent een degelijke opbouw, met veel ruimte voor nieuws en activiteiten en er zijn de rubrieken Nijver Noordhorn en Noordhorners….Tóen en er staat altijd een interview in met een bekende dorpsgenoot, of iemand die naar elders is verhuisd. Jan Blaauw is een belangrijke kracht op redactioneel gebied. Het voormalige hoofd van obs De Molshoop is de dorpschroniquer. Hij weet veel, hoort veel, schrijft veel en legt verbanden tussen vroeger en nu.

Als Noordhorn Nu volgende maand weer in de bus valt, ziet de krant er wel anders uit. De plannen voor een restyling waren er al en die worden nu doorgezet.

De Jong: “Aangezien het geen uitgave meer is van Fortuna, moeten we het blad nu helemaal zelf gaan vullen. Maar dat komt goed. We hebben inspiratie genoeg.”

Herman Sandman