Aanmelden leden

U kunt zich aanmelden door uw naam of die van u en uw gezinsleden op een briefje te noteren en in te leveren bij:

Ledenadministratie:
Tijdelijk: Noorderweg 61c (brievenbus Dorpsstee).

Een e-mailtje naar de ledenadministratie mag natuurlijk ook.