Leden

Des te meer leden, des te meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren en des te meer draagvlak we hebben ten aanzien van bv. de gemeente of andere instanties.

Wilt u lid worden van Dorpsbelangen? Dat kan!
De contributieregeling voor 2022 is als volgt:

Voor het hele gezin totaal € 14.--
Alleenstaande € 7.--

U kunt de contributie overmaken naar rekening NL 03 RABO 0375859675