2018

17 oktober
Op woensdag 17 oktober hebben we een bijeenkomst gehad over de plek van Noordhorn na de herindeling. Ondanks de beperkte opkomst hebben we een goede discussie gehad over wat we de nieuwe gemeente Westerkwartier mee willen geven. Daarnaast hebben we gesproken over de sterke en zwakke punten van het dorp en hoe we dat als bewoners kunnen verbeteren. Erwin Bloeming (begeleiding vanuit de gemeente), heeft voldoende input voor het opstellen van het Manifest. Vanuit het bestuur gaan we aan de slag met de update van de Dorpsvisie. Op woensdag 27 november om 19:30 uur willen we graag de concepten bespreken. Komt u ook?

Foto's in map 2018

Zoals de plannen waren in 2010

Dorpsvisie Noordhorn, hoe een klein dorp compleet kan zijn... Eind 2010 heeft dorpsbelangen een dorpsvisie opgesteld, waarin de kenmerken van het dorp en de op te pakken activiteiten voor de komende jaren zijn beschreven. Voor een uitgebreid verslag van de totstandkoming en uitwerking van de dorpsvisie kunt u onderstaand document downloaden.

Dorpsvisie Noordhorn versie 1.0.10 sept 2010

Dorpsvisie Noordhorn de uitklapversie Presentatie Dorpsvisie Noordhorn

Woensdag 20 oktober was het dan eindelijk zover. De langverwachte dorpsvisie voor Noordhorn werd gepresenteerd door Jennifer Moesker. Na een aantal keukentafelgesprekken en een enquete werd er door een groepje dorpsbewoners o.l.v. Dieuwke Visser van de Vereniging Groninger Dorpen, een dorpsvisie opgesteld. Hierin staan voor de komende jaren enkele actiepunten/speerpunten voor het dorp in opgenomen. Hoe we dat willen verwezenlijken en een eerste aanzet wie we daarvoor nodig hebben. Ongeveer 60 personen uit het dorp waren aanwezig. Daarnaast de subsidiegevers/schenkers en andere belanghebbenden. Het eerste exemplaar plechtig overhandigd aan Dhr. Stol, wethouder in de gemeente Zuidhorn op het gebied van sport en recreatie. De uitklapvisie zal de komende week huis aan huis worden verspreid en voor belangstellende is het hele programma met de ontstaansgeschiedenis af te halen op het secretariaat van dorpsbelangen, bij mw. S. Van de Bunte aan de Langestraat 53. Tijdens de feestelijke avond was ook een expositie van Jikky Wildeboer, plaatselijke kunstenares Antoinette Burgler met uitleg over hun gemaakte ontwerpen,. Kenmerkende locaties / zicht op Noordhorn en prachtig handwerk quilts.

Gezellig en vol.
Feestelijk en geïnteresseerden.