Dorpsbelangen Noordhorn

Pagina
Menu
Nieuws
U bent hier:   Home > Ontwikkeling Zonnepark > Standpunt vereniging Dorpsbelangen

Standpunt vereniging Dorpsbelangen

 

Beste inwoners, 

Afgelopen woensdag 20 september heeft er in ons dorpshuis een eerste bijeenkomst plaatsgevonden over de mogelijke ontwikkeling van een Zonnepark nabij ons dorp. Op de avond heeft ontwikkelaar Novar een eerste toelichting gegeven op het proces en de daarbij horende stappen en planning. 

Tijdens de avond heb ik, namens ons bestuur, ook een kort statement afgegeven met daarin ons standpunt. Voor de goede orde wil ik die graag nogmaals via deze weg herhalen. 

“Wij zijn als vereniging Dorpsbelangen Noordhorn geen uitgesproken voor- of tegenstander van het plan. We zijn, op verzoek van de ontwikkelaar, faciliterend in dit proces. Wij hechten waarde aan het luisteren van de mening van u als inwoners en andere betrokkenen. We zijn kritisch op het proces en zullen de ontwikkelingen dan ook nauwgezet volgen en op die manier betrokken zijn.” 

Tijdens de eerste avond is gebleken dat er veel vragen leven ten aanzien van; 

  • de gekozen (voorkeurs)locatie en het standpunt van de gemeente hierin; 
  • de gevolgen voor de eigenaren van particuliere zonnepanelen (in verband met uitval van het net); 
  • raakvlakken met toekomstige ontwikkelingen als bijvoorbeeld het dorpsommetje; 
  • de (eventuele) exacte (landschappelijke) inpassing van het park in de omgeving. 

De ontwikkelaar heeft aangegeven deze vragen te begrijpen en mee te nemen voor verder onderzoek en huiswerk. In een volgende bijeenkomst zal hier meer duidelijkheid over komen. Uiteraard zijn we hier als bestuur bij aanwezig. Zodra een datum bekend is zullen we die delen op onze website en facebook pagina. 

Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben dan kunt u die kwijt aan Miron Westerhof (projectontwikkelaar NOVAR) of Sjoukje Huitema (omgevingsmanager NOVAR). 

 

Namens het bestuur, 

 

Mark Postema 

Voorzitter vereniging Dorpsbelangen Noordhorn 

Pagina
Menu
Nieuws

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login