Dorpsbelangen Noordhorn
Welkom in Noordhorn > Dorpsvisie

Dorpsvisie

Dorpsvisie Noordhorn, hoe een klein dorp compleet kan zijn...

Eind 2010 heeft dorpsbelangen een dorpsvisie opgesteld, waarin de kenmerken van het dorp en de op te pakken activiteiten voor de komende jaren zijn beschreven. Voor een uitgebreid verslag van de totstandkoming en uitwerking van de dorpsvisie kunt u onderstaand document downloaden.

Dorpsvisie Noordhorn versie 1.0.10 sept 2010 
Dorpsvisie Noordhorn de uitklapversie

Presentatie Dorpsvisie Noordhorn

 

Woensdag 20 oktober was het dan eindelijk zover. De langverwachte dorpsvisie voor Noordhorn werd gepresenteerd door Jennifer Moesker. Na een aantal keukentafelgesprekken en een enquête werd er door een groepje dorpsbewoners o.l.v. Dieuwke Visser van de Vereniging Groninger Dorpen, een dorpsvisie opgesteld. Hierin staan voor de komende jaren enkele actiepunten / speerpunten voor het dorp in opgenomen. Hoe we dat willen verwezenlijken en een eerste aanzet wie we daarvoor nodig hebben.

Ongeveer 60 personen uit het dorp waren aanwezig. Daarnaast de subsidiegevers/schenkers en andere belanghebbenden. Het eerste exemplaar plechtig overhandigd aan Dhr. Stol, wethouder in de gemeente Zuidhorn op het gebied van sport en recreatie. De uitklapvisie zal de komende week huis aan huis worden verspreid en voor belangstellende is het hele programma met de ontstaansgeschiedenis af te halen op het secretariaat van dorpsbelangen, bij mw. S. Van de Bunte aan de Langestraat 53.

Tijdens de feestelijke avond was ook een expositie van Jikky Wildeboer, plaatselijke kunstenares Antoinette Burgler met uitleg over hun gemaakte ontwerpen,.

Kenmerkende locaties / zicht op Noordhorn en prachtig handwerk quilts.

 

Gezellig en vol. Feestelijk en geïnteresseerden.